STRONA GŁÓWNA
KONTAKT

 

WAŻNE DOKUMENTY

PANEL DYSKUSYJNY MIASTOWIRTUALNE.PILA

POLIGON - REJON ULIC BYDGOSKIEJ - WAWELSKIEJ.


 «POWRÓT

 POLIGON – REJON ULIC: BYDGOSKIEJ – WAWELSKIEJ - obszar położony na obrzeżu wschodniej części miasta, u wylotu ulic Wawelskiej i Bydgoskiej, w rejonie realizowanego węzła komunikacyjnego dróg krajowych S-10 i S-11. Objęty programem rewitalizacji obszar byłego poligonu wojskowego jest częściowo zalesiony, o urozmaiconej rzeźbie terenu.

 

Przesądzone lokalizacje: przebieg drogi krajowej S-11 oraz wynikający z opracowanej analizy w zakresie handlu dla miasta Piły, wielkopowierzchniowy obiekt handlowy.

 Zgodnie z przyjętym programem na terenach powojskowych realizowane będą następujące projekty:

 Projekt 4.1. - Budowa infrastruktury technicznej

Projekt 4.2. - Budowa dróg (dróg, chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych i parkingów)

Projekt 4.3. - Utworzenie strefy bezpieczeństwa (system monitoringu)

                                                    

 

 

 

 «POWRÓT

 źródło:
„Lokalny program rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie miasta Piły” - UM Pila 2004 r.


Kontaktuj się z nami:

 

E-mail: mw@miastowirtualne.pila.pl

 

Bydgoska - Wawelska | Program rewitalizacji | Strona Główna | Kontakt